Ministry of Finance

Podstawowe założenia działalności i cele na rok 2017

Nie sprecyzowano.

Plan działalności na rok 2017

  1. Zarządzanie aktywami finansowymi kraju, we współpracy z innymi resortami.
  2. Polityka monetarna – stopy procentowe 0% = brak Rady polityki Pieniężnej = brak inflacji.
  3. USD walutą kraju, brak przynależności do innych stref walutowych = brak ryzyka kursowego.
  4. Polityka fiskalna “3 x 0%”, czyli PIT CIT VAT 0%, jedyną opłatą administracyjną jest opłata klimatyczna, której wysokość ustala Minister Środowiska. Akcyza co najwyżej na handel drewnem, żeby chronić zasoby naturalne.
  5. Pobieranie opłat za rozpatrzenie obywatelstwa 0 USD dla pierwszych tysiąca obywateli. Każde kolejne 15 USD.
  6. Pobieranie opłaty klimatycznej w wysokości 5 USD rocznie.
  7. Pobieranie opłaty za wydanie elektronicznego ID w wysokości: 15 USD na 1 rok, 25 USD na 2 lata, 35 USD na 3 lata.
  8. W przyszłości emisja obligacji, które pozwolą na realizację celów inwestycyjnych określonych przez Ministerstwo Gospodarki.
  9. Sporządzanie sprawozdań finansowych ( 1 x rok ).
  10. Urząd Skarbowy i Komisja Nadzoru Finansowego nie istnieje. Obywatele są uczciwi z założenia, więc nie ma kogo kontrolować.

Minister Finansów Królestwa SGLi
Tomasz Kwiatkowski

email: mf@sglgov.org