Ministry of Health

Podstawowe założenia działalności i cele na rok 2017

Celem nadrzędnym działalności Ministerstwa jest wspomaganie, utrzymywanie i promowanie dobrostanu zdrowotnego obywateli poprzez promocję zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania oraz zdrowego rozsądku. W związku z założeniami przedstawionymi przez Ministra Finansów, oraz Jego Wysokość Króla Mariusza, pragnę wyjaśnić iż Minister Zdrowia nie zamierza wprowadzać podatków na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego. Minister nie przewiduje również rozwoju tzw Służby Zdrowia w rozumieniu systemów opieki zdrowotnej znanych np. z Państw UE.

Plan działalności na rok 2017

  1. Realizacja zadań wynikających w szczególności z zapisów konstytucyjnych oraz dekretów królewskich i umów międzyresortowych (ich definicja oraz opracowanie sposobów realizacji).
  2. Stworzenie międzyresortowego, ogólnopaństwowego „Narodowego Programu Zdrowia, Szczęścia oraz Pomyślności.” Opracowanie planu i sposobów realizacji “N.P.Z.S.o. P.” na rzecz Obywateli Królestwa SGLi.
  3. Zapewnienie zabezpieczenia medycznego dla uczestników imprez sportowych, masowych, realizowanych na terenie Królestwa oraz Enklaw jak i dla oficjalnej reprezentacji SGL w zawodach sportowych na arenie międzynarodowej poza granicami Królestwa oraz Enklaw.
  4. W związku z brakiem planu rozwoju Lecznictwa na terenie Królestwa SGLi, Minister Zdrowia będzie koordynował działania zapewniające odpowiednią pomoc w realizacji opieki oraz pomocy medycznej dla Obywateli Królestwa w Państwach w których Obywatele SGL mają opłacone ubezpieczenie zdrowotne.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.
Proszę o zgłaszanie ewentualnych pomysłów na rozwój działalności MZ.

Minister Zdrowia Królestwa SGLi
Rafał Woźniak

email: mz@sglgov.org