Ministry of Justice

Podstawowe założenia działalności i cele na rok 2017

Nadrzędnym celem działalności Ministerstwa są minimalne, a nawet zerowe obsady w prokuraturach czy sądach – sądy koleżenskie.

Plan działalności na rok 2017

  1. Minimalna obsada w Ministerstwie na poczatku, a w pózniejszym czasie, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba, bedzie efektywnie zwiekszana obsada z przydzieleniem funkcji danych departamentów.

Minister Sprawiedliwości Królestwa SGLi
Szymon Sikora

email: msp@sglgov.org