Ministry of National Defense

Podstawowe założenia działalności i cele na rok 2017

Celem głównym działalności Ministerstwa jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa prawnego obywateli Królestwa SGLi oraz możliwości jego bezpiecznego rozwijania się we wszystkich strefach aktywności narodowej. Przeciwdziałamy zagrożeniom, które mogłoby godzić w bezpieczeństwo Królestwa SGLi na poziomie ludności, mienia i środowiska. Stoimy na straży możliwości rozwoju Królestwa w wymiarze materialnym, duchowym i intelektualnym. Zapewniamy ochronę przed zagrożeniami nowoczesnej techniki, między innymi sprawując kontrolę nad wizerunkiem królestwa w mediach oraz stałą kontrolę witryn internetowych.

Plan działalności na rok 2017

  1. Budowa prestiżu w otoczeniu międzynarodowym.
  2. Zapewnienie dostępu do informacji podniesienia poziomu edukacji narodowej.
  3. Współpraca z pozostałymi ministrami w celu sprawnego zarządzania naszym wspólnym dobrem.

Minister Obrony Narodowej Królestwa SGLi
Marcin Wróblewski

email: mon@sglgov.org