Ministry of Social Affairs

Podstawowe założenia działalności i cele na rok 2017

Celem głównym działalności Ministerstwa jest integracja obywateli, tak aby nikt nie czuł się samotny. Ministerstwo będzie patronowało i promowało działania zapoczątkowane przez Fundację I am SGL, czyli: HostSurfing – wymiana gościnności, BuddySurfing – znalezienie partnera na podróż, RideSurfing – dzielenie wspólnej jazdy, PlaceSurfing – zamiana domu, czy wreszcie WorkSurfing – znalezienie pracy.

Plan działalności na rok 2017

 1. Motywowanie Obywateli do współpracy na rzecz Królestwa i ich samych poprzez wolontariat w poszczególnych resortach.
 2. Wsparcie Obywateli w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych – mentoring, coaching.
 3. Czynne uczestnictwo w działaniach inicjowanych przez Obywateli.
 4. Pomoc w określeniu kompetencji psychospołecznych obywateli – badanie kompetencji.
 5. Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu – wzajemna pomoc w budowaniu relacji społecznych.
 6. Ścisła współpraca z Ministerstwem Szczęścia celem weryfikacji czy podejmowane działania społeczne wpływają na wzrost poziomu szczęścia Obywateli.
 7. Badanie potrzeb społecznych w zakresie :
  • Rozwoju psychospołecznego – wsparcie psychologiczne, nawiązywanie trwałych i bliskich relacji.
  • Wiedza o środowisku naturalnym – edukacja ekologiczna, ochrona zasobów naturalnych.
  • Rozwoju fizycznego – preferowany rodzaj aktywności fizycznej, udział w międzynarodowych imprezach sportowych.
  • Kultury – imprezy kulturalne, wymiana doświadczeń, warsztaty tematyczne.
 8. Zminimalizowanie komunikacji na linii Obywatel – Rząd przez bezpośredni kontakt elektroniczny Obywateli z Ministrem Spraw Społecznych – możliwość obywatelskiego inicjowania działań.
 9. Promowanie działań Ministerstwa Spraw Społecznych na portalach społecznościowych oraz na stronie www Królestwa.
 10. Powszechne szerzenie idei Fundacji I am SGL.

Z uwagi na brak środków finansowych Ministerstwo Spraw Społecznych w najbliższej kadencji nie będzie realizowało polityki w zakresie wsparcia socjalnego. Siłą naszej działalności jest aktywizacja Obywateli, tak aby stanowili dla siebie największe wsparcie.
Ministerstwo Spraw Społecznych jest otwarte na sugestie związane z rozwojem działań społecznych. Pragniemy, aby każdy Obywatel czuł potrzebę aktywnego uczestnictwa w społeczności jaką jest Królestwo SGLi.
Pamiętajmy, że udział w tak wielkiej społeczności pozwala budować trwałe relacje na całe życie.

„Myślę, że na wszystkich poziomach społeczeństwa: rodzinnym, narodowym, międzynarodowym kluczem do stworzenia lepszego i szczęśliwego świata jest współczucie. Zupełnie niepotrzebna jest religijność, nie musimy też wierzyć w żadną ideologię. Ważne jest rozwijanie wartości ludzkich”
XIV Dalajlama

I ta idea będzie mottem Ministerstwa Spraw Społecznych – Rozwijamy wartości ludzkie.

Minister Spraw Społecznych Królestwa SGLi
Magda Magdalena

email: mss@sglgov.org