Ministry of Sport and Tourism

Podstawowe założenia działalności i cele na rok 2017

Celem głównym działalności Ministerstwa jest wspieranie i dbałość o zdrowy tryb życia, udział w różnych formach aktywności fizycznej oraz promowanie walorów turystycznych Królestwa SGLi.

Plan działalności na rok 2017

  1. Realizacja zadań wynikających w szczególności z zapisów konstytucyjnych oraz dekretów Króla Mariusza I, a także umów międzyresortowych.
  2. Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  3. Powstanie i rozwój Związków Sportowych Królestwa SGLi umożliwiający zgłoszenie ich do międzynarodowych federacji poszczególnych dyscyplin sportu oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
  4. Dbałość o dostępność do infrastruktury sportowej i propagowanie zasad: „sport dla wszystkich” oraz „w zdrowym ciele – zdrowy duch”.
  5. Wzmocnienie turystycznego wizerunku Królestwa SGLi.

Minister Sportu i Turystyki Królestwa SGLi
Marek Mikołajewski

email: msit@sglgov.org