Ministry of Treasury

Podstawowe założenia działalności i cele na rok 2017

Celem głównym działalności Ministerstwa jest rozpowszechnianie wiedzy ekonomicznej i haseł wolnościowych wśród obywateli. Chcemy zachęcać przedsiębiorców do lokowania działalności na terenie Królestwa oraz zapewniamy zwalczanie barier prawnych lub ekonomicznych (o ile takie by powstały) zniechęcających do podjęcia działalności gospodarczej. Zapewniamy współpracę z innymi Ministerstwami w celu stworzenia minimalnej, koniecznej do funkcjonowania Królestwa, własności Skarbu Państwa oraz sprawowanie efektywnego nadzoru właścicielskiego nad majątkiem należącym do Skarbu Państwa.

Plan działalności na rok 2017

  1. Nie obejmowanie większościowych pakietów udziałów w przedsiębiorstwach oraz nie tworzenie przedsiębiorstw państwowych (dotyczy przedsiębiorstw położonych na terenie Królestwa – wyjątkiem jest mennica, Wytwórnia Papierów Wartościowych, Giełda Królestwa oraz przedsiębiorstwa realizujące statutowe cele Królestwa, inwestycje w akcje lub inne instrumenty finansowe za pośrednictwem GPW czy platform FOREX dopuszczalne jedynie za zgodą władz Królestwa).
  2. Publikowanie treści propagujących wolność gospodarczą oraz ujawniających szkodliwość ingerencji państwa w gospodarkę.
  3. Objęcie nadzoru właścicielskiego przez Ministerstwo Skarbu nad majątkiem koniecznym do realizowania celów statutowych.
  4. Pełne wsparcie dla firm chcących ulokować działalność w Królestwie, gwarancja braku ingerencji w działalność (o ile jawnie nie godzi w interes Królestwa i nie jest związana z działalnością przestępczą przez, które Królestwo miałoby problemy w świetle prawa polskiego).
  5. Stanie na straży braku obciążeń fiskalnych (wyjątkiem są dobrowolne składki obywateli).
  6. Wspieranie pozostałych Ministrów w nawiązywaniu stosunków gospodarczych z innymi krajami.

Minister Skarbu Królestwa SGLi
Przemek Górecki

email: msk@sglgov.org