Ministerstwa

Obywatelstwo

Wniosek o obywatelstwo Królestwa ‚I am SGL’
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie dotyczącym tej korespondencji,
zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 j.t.)